partner sertifikacionog tela TÜV Hessen, Nemačka

Sertifikat i znak

Ako uspešno dokažete usaglašenost dokumentacije sa zahtevima standarda i dokažete da ispunjavate zahteve standarda na terenu, sertifikaciono telo će doneti odluku o dodeli sertifikata i znaka.

Podaci o dodeljenim sertifikatima su dostupni na sajtu našeg partnera TÜV Hessen na adresi: www.tuev-club.de

Vi sigurno želite da pokažete svojim kupcima i vašem tržištu kako je vaša firma dobro organizovana. Predlažemo Vam da koristite znak naše kuće, na primer, na svojim poslovnim dokumentima.

Dokazano je da upotreba znaka vodi ka:

-Povećanju zadovoljstva korisnika
-Većem poverenju pri oglašavanju
-Povećanoj pažnji kupaca