partner sertifikacionog tela TÜV Hessen, Nemačka

Usluge

Obuke

Pored aktivnosti sertifikacije, razvili smo niz obuka koje su koncipirane na bazi kombinacije teorijskih predavanja i radionica sa praktičnim vežbama. Vežbe su bazirane na primerima iz prakse.

Pripremili smo sledeće obuke za Vas:

1. Informativne obuke: Tumačenje zahteva standarda: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (uključujući HACCP), OHSAS 18001, ISO TS 16949, ISO 13485.
Polaznici informativnih obuka dobijaju potvrde o pohađanju.

2. Obuka internih proveravača u skladu sa standardom ISO 19011 za standarde: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000.
Polaznici obuka za interne proveravače, koji uspešno prođu testiranje na kraju obuke, dobijaju sertifikate.

3. Obuka eksternih proveravača – registrovani IRCA kurs za standarde:
Menadžment kvalitetom ISO 9001.
Menadžment zaštitom životne sredine ISO 14001
Polaznici obuke za eksterne ocenjivače, na kraju obuke polažu ispit . Kandidati koji uspešno polože ispit, dobijaju međunarodno važeći sertifikat firme Nigel Bauer. Sertifikat može biti podrška kod registracije za proveravača širom sveta.

obrazac za prijavu preuzmite ovde