partner sertifikacionog tela TÜV Hessen, Nemačka

Sertifikacija prema standardima

S.C.T.-CERT doo, kao partner TÜV Hessena, nudi sertifikaciju prema sledećim standardima:
ISO 9001 - sistemi menadžmenta kvalitetom
ISO 14001 - sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine
OHSAS 18001 - sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO TS 16949 - sistemi menadžmenta kvalitetom u auto-industriji
ISO/IEC 27001 - sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
ISO 22000 - sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
HACCP CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003 - sistem analize opasnosti
ISO 13485 - Medicinska oprema - sistemi menadžmenta kvalitetomISO 22000

je privi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (Food safety management systems) i u mnogim evropskih zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP u oblasti prehrambene industrije. Opasnost za bezbednost hrane može da se pojavi u bilo kom stadijumu proizvodnog lanca, neophodna je efikasna kontrola i eliminacija ili smanjenje mogućnosti pojave opasnosti na prihvatljiv nivo. Standard ISO 22000:2007 je moguće primeniti u sve oblike poslovanja koji se dovode u direktnu ili indirektnu vezu sa prehrambenim lancem: od proizvodnje hrane za životinje, preko primarne proizvodnje, proizvodnje, prerade i skladištenja, distribucije pa sve do maloprodaje, ugostiteljstva i drugih vidova raspoloživosti hrane. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina, za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete.


Analiza opasnosti je vrlo osetljiv proces koji zahteva tačno utvrđivanje plana za bezbednost hrane i sadrži:
  • uočavanje mogućih opasnosti i određivanje gornje granice prihvatljivog steena opasnosti u kranjem poizvodu,
  • procena svih mogućih spoljnih opasnosi i određivanje opasnosti koji zahtevaju kontrolu,
  • izbor odgovarajućih preventivnih mera i načina praćenja, ili preko kritičnih kontrolnih tačaka, ili sa unapred određenim (zakonskim ili internim) metodama.