partner sertifikacionog tela TÜV Hessen, Nemačka

Sertifikacija prema standardima

S.C.T.-CERT doo, kao partner TÜV Hessena, nudi sertifikaciju prema sledećim standardima:
ISO 9001 - sistemi menadžmenta kvalitetom
ISO 14001 - sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine
OHSAS 18001 - sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO TS 16949 - sistemi menadžmenta kvalitetom u auto-industriji
ISO/IEC 27001 - sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
ISO 22000 - sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
HACCP CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003 - sistem analize opasnosti
ISO 13485 - Medicinska oprema - sistemi menadžmenta kvalitetomOHSAS 18001
Implementacijom ovog standarda doprinosi se znatnom smenjenju povrede na radu i poboljšanju radnih uslova. Kompanije koje implementiraju OHSAS 18001 su obavezne da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu, procenu opasnosti na radu u pisanoj formi, vođenje knjige o povredama na radnom mestu, obučene i informisane zaposlene o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći.