partner sertifikacionog tela TÜV Hessen, Nemačka

Sertifikacija prema standardima

S.C.T.-CERT doo, kao partner TÜV Hessena, nudi sertifikaciju prema sledećim standardima:
ISO 9001 - sistemi menadžmenta kvalitetom
ISO 14001 - sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine
OHSAS 18001 - sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO TS 16949 - sistemi menadžmenta kvalitetom u auto-industriji
ISO/IEC 27001 - sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
ISO 22000 - sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
HACCP CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003 - sistem analize opasnosti
ISO 13485 - Medicinska oprema - sistemi menadžmenta kvalitetomISO 14001
Zahtevi standarda ISO 14001 su vezani za principe, kriterijume, programe i postupke ocenjivanja i provere karakteristika zaštite životne sredine nekog sistema, ocenu životnog ciklusa proizvoda i obeležavanja proizvoda i/ili usluga.
Primena ISO 14001 omogućava organizacijama da elemente efektivnog sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) integrišu sa drugim zahtevima sistema upravljanja. Primena standarda, takođe omogućava organizacijama da dostignu svoje ciljeve u oblasti zaštite životne sredine. Zajednički cilj je da se sprovede koncept zaštite životne sredine i sprečavanja zagađenja, uravnotežen sa društveno-ekonomskim razvojem.