partner sertifikacionog tela TÜV Hessen, Nemačka

Sertifikacija prema standardima

S.C.T.-CERT doo, kao partner TÜV Hessena, nudi sertifikaciju prema sledećim standardima:
ISO 9001 - sistemi menadžmenta kvalitetom
ISO 14001 - sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine
OHSAS 18001 - sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO TS 16949 - sistemi menadžmenta kvalitetom u auto-industriji
ISO/IEC 27001 - sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
ISO 22000 - sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
HACCP CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003 - sistem analize opasnosti
ISO 13485 - Medicinska oprema - sistemi menadžmenta kvalitetomISO 9001

je opšti, bazni standard pod nazivom Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi, i njima se uređuje opšte poslovanje svake organizacije. Ovaj standard je primenljiv bez obzira šta je predmet poslovanja i rezultat poslovanja. Ovo je ujedno i jedini standard koji može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu, imajući u vidu njegove sledeće zahtve:


 • obezbeđuje zadovoljenje kupaca
 • zadovoljenje zahteva kupaca
 • ocenjivanje sposobnosti organizacije da udovolji zahtevima kupaca putem internih ili eksternih kontrola.

Sistem menadžmenta kvalitetom podrazumeva osam principa:
 1. Organizaciju koja je usresređena na kupce
 2. Liderstvo
 3. Uključenost zaposlenih
 4. Procesni pristup
 5. Sistemski pristup upravljanju
 6. Stalno poboljšanje
 7. Donošenje odluka na osnovu činjenica
 8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima.